iSR Akadēmija ir pirmā apmācības programma Olimpiešiem, kas gada sākumā izveidota  pēc Nacionālo Olimpisko komiteju asociācijas iniciatīvas. Tās mērķis ir dot iespēju bijušajiem Olimpiešiem paplašināt pamatzināšanas un prasmes, kā arī iepazīt starptautiskos  sporta un biznesa vadības principus turpmākas karjeras veidošanai.

Programmas saturā iezīmētas tādas tēmas kā angļu valodas un datorprasmju pilnveidošana; starptautiskā sporta menedžments un likumdošana, starptautisku sporta pasākumu organizēšana; sporta marketings un komunikācija sportā; sporta politika un sporta industrija.

Mācības sāksies 2015.gada 1.jūnijā  Incheon Global Campus, Incheon pilsētā Dienvidkorejas rietumos.

Esam gandarīti, ka iSR Akadēmija pozitīvi novērtējusi [olympian id="465" name="Gerdas"] Olimpisko sniegumu, personību un profesionālismu, un nodrošinājusi viņai pilnībā apmaksātu mācību programmu viena gada garumā. Esam pārliecināti, ka tas būs ieguvums ne tikai Gerdas izglītībā un personiskajā izaugsmē, bet arī pienesums Latvijas sporta nākotnei.