Izglītības un zinātnes ministrijā notika pirmā darba apspriede saistībā ar Zviedrijas Olimpiskās komitejas (ZOK) uzsākto priekšizpētes darbu Ziemas Olimpisko spēļu sarīkošanā 2030.gadā un Latvijas iesaisti tajā.

Lai nodrošinātu priekšizpētes sekmīgu veikšanu, informētu iespējamos sadarbības partnerus un kopīgi plānotu tālāk veicamās darbības, ZOK ir uzrunājusi Latviju izskatīt iespēju iesaistīties pieteikuma sagatavošanās procesā līdzīgi kā pirms 5 gadiem, pretendējot uz Ziemas Olimpisko spēļu sarīkošanu 2026.gadā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: “Lai arī pirms pieciem gadiem pozitīvs galarezultāts netika sasniegts, tomēr pieteikuma sagatavošanas process sniedza vērtīgu pieredzi un patlaban ļauj plašāk uzlūkot aktuālo situāciju un Latvijas iespējamo iesaisti Olimpisko spēļu norisē rīkotāju statusā, izmantojot ne tikai mūsu aktīvā lietošanā esošo bobsleja un kamaniņu sporta trasi Siguldā.”

Apspriedes laikā ZOK pārstāvji iepazīstināja ar Olimpisko spēļu sarīkošanas pieteikumu procesu, tā būtiskākajiem  posmiem  un laika plānu, savukārt no Latvijas puses tika aktualizēts jautājums par Latvijas infrastruktūras izmantošanu, nodrošinot ne tikai bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensības Siguldā, bet arī citu iekštelpu ledus sporta veidu sacensību iespējamo norisi Ziemas Olimpisko spēļu ietvarā, izmantojot un piemērojot Rīgā esošo infrastruktūru.

Lai turpinātu izskatīt un analizēt šo iespēju gan no sporta objektu infrastruktūras, sporta sacensību programmas, pašvaldību iesaistes un vajadzīgā valsts finansējuma apmēra un saimnieciskā ieguvuma viedokļa, Latvijas pusē tiks veidota izpētes darba grupa, kurā tiks iekļauti ministriju, LOK  un iesaistīto pašvaldību pārstāvji.